rtgh

Tag Archives: ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ.!

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ | Arecanut Price Today ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ [...]