rtgh

Tag Archives: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಚಿಪ್!

Neuralink: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಚಿಪ್! ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಚಿಪ್ ಯಶಸ್ವಿ.

Neuralink is the first human brain chip Neuralink: ಇ ಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌ನ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವ [...]