rtgh

Tag Archives: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ !

Scheme: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ರದ್ದು.

Kisan Samman Scheme Kisan Samman Scheme: ಈ ನವಾತಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಯಮದ ಕೇಂದ್ರಿತ [...]