rtgh

Tag Archives: The Food Department has introduced a new method for distribution of rations

Breaking News! ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ!

ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು [...]