rtgh

Tag Archives: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ (Digital Literacy) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ [...]