rtgh

Tag Archives: Digital Literacy programs in rural areas

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ [...]